Natural Gas och flytande gasindustri

Gas industri miljöskydd hänvisas för att lösa verkliga eller potentiella miljöproblem, samordna förhållandet mellan människor och miljön, skydda åtgärder som vidtas av den ekonomiska och sociala hållbara utvecklingen i allmänhet. Dess metoder och medel för engineering, administration, har också rättsliga, ekonomiska, utbildning och så vidare.