Riskanalys på konstruktion av stora olja ackumulatortank

1.1 riskanalys på råolja

Råolja som en klass b brandfarliga vätskor, brandfarliga, Explosiv gräns räckvidd är smal, men med lägre värden, har en viss risk, medan råoljan lätt att koka över, bör eld när särskild uppmärksamhet.

1.2 analys av brand och explosion olycka

Olja som är karakteristisk för riskerna som brand och explosion är en stor råolja ackumulatortank är det viktigaste som den viktigaste riskfaktorn. Avfyra tre förutsättningar för: tändning, bränsle och luft.